how to build your own website

PROGRESSVIDER


"Nie ma sensu wypatrywać w życiu nadzwyczajnych okazji ani czekać, aż sytuacja się poprawi - już teraz trzeba wydobyć z życia tyle ile się da. (...) Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale od nas zależy, jak się będziemy w obliczu tych wydarzeń zachowywać. Musimy przestać myśleć o tym, co nam się od życia należy. Musimy zaakceptować to, co będzie nam w życiu dane - i uznać, że być może dzięki temu uda nam się osiągnąć coś, co wykracza poza granice naszej wyobraźni". - Jeff Goins

Dlaczego?

PROGRESSVIDER© powstał z potrzeby rozwijania indywidualnego potencjału każdego człowieka: dziecka, ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika, managera.

Mobirise

Co?

Wspieram innych w odkrywaniu: wartości, dążeń, mocnych, stron, predyspozycji i urzeczywistnianiu Swojego JA poprzez kształtowanie siły i odporności psychicznej oraz budowanie kompetencji zatrudnialności (tzw. employability). 
Mottem moich działań jest przekonanie: Everyone can Shine© .

OFERTA

Dla młodzieży

TRAFNY START

CEL: świadome wejście na rynek edukacyjno - zawodowy.

Dla kogo? Młodzież 15+
Dla tych którzy stoją przed wyborem liceum, kierunku studiów, pierwszej pracy i kompletnie nie wiedzą co powinni wybrać oraz dla tych którzy wybrali, ale odczuwają niepewność wyboru. 

- wybór liceum, kierunku studiów
- określenie predyspozycji edukacyjno - zawodowych
- wyłonienie mocnych stron i obszarów rozwojowych
- opracowanie indywidualnego planu działania dot. kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

MOCNY START

CEL: zbudowanie postawy wspierającej realizację celów, skuteczne funkcjonowanie w grupach społecznych oraz odnoszenie sukcesów w życiu prywatnym, szkolnym i zawodowym.

Dla kogo? Młodzież 11+
Dla tych którzy chcą wejść skutecznie na rynek edukacyjno zawodowy wyposażeni w umiejętności pomagające radzić sobie z przeciwnościami, trudnościami i wyzwaniami pojawiającymi się w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym.

- kształtowanie siły i odporności psychicznej
- radzenie sobie ze stresem
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- budowanie autentycznej pewności siebie
- budowanie kompetencji zatrudnialności (employability). 

TURBO START

CEL: świadome wejście na rynek edukacyjno - zawodowy oraz zbudowanie postawy wspierającej realizację celów, skuteczne funkcjonowanie w grupach społecznych oraz odnoszenie sukcesów zarówno w życiu prywatnym, szkolnym jak i zawodowym.

Dla kogo? Młodzież 15+
Dla tych którzy stoją przed wyborem liceum, kierunku studiów, pierwszej pracy i kompletnie nie wiedzą co powinni wybrać oraz dla tych którzy wybrali, ale odczuwają niepewność wyboru. Oraz dla tych którzy chcą nabyć umiejętności pomagające radzić sobie z przeciwnościami, trudnościami i wyzwaniami pojawiającymi się w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym.

- wybór liceum, kierunku studiów
- określenie predyspozycji edukacyjno - zawodowych
- wyłonienie mocnych stron i obszarów rozwojowych
- opracowanie indywidualnego planu działania dot. kształtowania ścieżki edukacyjno - zawodowej
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
- kształtowanie siły i odporności psychicznej
- budowanie autentycznej pewności siebie
- budowanie kompetencji zatrudnialności (employability).

OFERTA

Dla dorosłych

TRAFNY RESTART

CEL: zmiana miejsca pracy, przekwalifikowanie się, poszukiwanie pracy zgodnej z ambicjami i predyspozycjami.

Dla kogo? Dla tych którzy:
- chcą zmienić miejsce pracy/ zawodu
- są zagrożeni utratą pracy
- chcą powrócić na rynek pracy
- odczuwają brak satysfakcji i efektów w obecnie wykonywanej pracy
- odczuwają brak satysfakcji z obecnego życia

Jak?

- określenie predyspozycji zawodowych
- wyłonienie mocnych stron i obszarów rozwojowych
- opracowanie indywidualnego planu działania dot. kształtowania ścieżki zawodowej
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

MOCNY RESTART

CEL: zbudowanie postawy wspierającej realizację celów, skuteczne funkcjonowanie w grupach społecznych oraz odnoszenie sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Dla kogo? Dla tych którzy:
- odczuwają syndrom wypalenia życiowego,
- odczuwają stres w pracy/ mobbing
- mają zaniżoną samoocenę
- obniżony nastrój
- odczuwają brak satysfakcji z obecnego życia
- odczuwają brak kontroli nad swoim życiem
- odczuwają brak sensu
- mają trudności z podejmowaniem decyzji
- mają trudności z planowaniem celów
- mają trudności z realizacją celów i postanowień

Jak?
- kształtowanie siły i odporności psychicznej
- radzenie sobie ze stresem
- radzenie sobie z emocjami
- budowanie autentycznej pewności siebie.

TURBO RESTART

CEL: zmiana obecnej sytuacji zawodowej bądź osobistej w kierunku tej satysfakcjonującej i pożądanej. Oraz zbudowanie postawy wspierającej realizację celów, skuteczne funkcjonowanie w grupach społecznych oraz odnoszenie sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Dla kogo? Dla tych którzy:
chcą zmienić miejsce pracy/ zawodu 

- są zagrożeni utratą pracy
- chcą powrócić na rynek pracy
- odczuwają brak satysfakcji i efektów w obecnie wykonywanej pracy
- odczuwają brak satysfakcji z obecnego życia
- odczuwają syndrom wypalenia życiowego,
- odczuwają stres w pracy/ mobbing
- mają zaniżoną samoocenę
- obniżony nastrój
- odczuwają brak satysfakcji z obecnego życia
- odczuwają brak kontroli nad swoim życiem
- odczuwają brak sensu
- mają trudności z podejmowaniem decyzji
- mają trudności z planowaniem celów
- mają trudności z realizacją celów i postanowień

Jak?
- określenie predyspozycji zawodowych
- wyłonienie mocnych stron i obszarów rozwojowych
- opracowanie indywidualnego planu działania dot. kształtowania ścieżki zawodowej
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
- kształtowanie siły i odporności psychicznej
- radzenie sobie ze stresem
- radzenie sobie z emocjami
- budowanie autentycznej pewności siebie 

OFERTA

Dla placówek edukacyjnych

W przygotowaniu

(...)

Mobirise

O mnie

Ewa Bącler
Jestem z pasji psychologiem społecznym, coachem i trenerem rozwoju osobistego.

Moje doświadczenia

Wieloletnie pobyty zagraniczne (USA i Rosja - Moskwa), podczas których poznałam ludzi z prawie każdego zakątka świata. To pozwoliło mi dostrzec jak bardzo system edukacyjny danego kraju lub system wychowania, przebywania w określonym środowisku społecznym wpływa mocno na nasze postawy, przekonania, poczucie wartości i skuteczności, a w końcowym rezultacie poczucie spełnienia i szczęścia.

 Moje kursy, ukończone studia (informacja poniżej).

Wspieranie osób dorosłych będących w sytuacji wypalenia
zawodowego i życiowego, w sytuacji chęci przekwalifikowania, zmiany pracy lub powrotu na rynek pracy. Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzanie od początku do końca przez cały proces poszukiwania zatrudnienia.

Wspieranie młodzieży w rozwijaniu samoświadomości, wyłanianie mocnych stron, predyspozycji edukacyjno - zawodowych oraz wsparcia przy wyborze szkoły średniej, studiów lub zawodu.
 
Tworzenie projektów rozwojowych dla placówek edukacyjnych Polecam tę Szkołę - Everyone can Shine©, w tym: Budowanie skutecznego zespołu, Budowanie Marki Nauczyciela, Kształtowanie Siły i Odporności Psychicznej. 

Moje przygotowanie merytoryczne

Dla młodzieży : Budowanie kompetencji zatrudnialności (employability) oraz siły i odporności psychicznej.

Dla rodziców: Budowanie kompetencji zatrudnialności (employability) oraz siły i odporności psychicznej.

Dla nauczycieli: Budowanie Marki Nauczyciela oraz siły i odporności psychicznej. 

Wykształcenie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii – Psychologia społeczna (2001)

Institute of Positive Psychotherapy in Moscow, Psychologist consultant of positive psychotherapy (2006)

International Coaching Community, Certified Coach ICC (2012)

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych FISE, trener programu Richarda Bollesa "Spadochron" z zakresu doradztwa zawodowego (2012)

Szkoła Trenerów Biznesu SET. Certyfikowany trener biznesu (2013) 

Wydarzenia

1 październik 2017                           

Wydzarzenie 1

Wpis w przygotowaniu.

8 październik 2017                           

Wydzarzenie 2

Wpis w przygotowaniu

10 październik 2017                         

Wydarzenie 3

Wpis w przygotowaniu

Kontakt

ewabacler@gmail.com
tel. +48 668 585 568

www.progressvider.com