DZIECI_ISTOCK_OPŁACONE.jpg

Strefa Dziecka

Akademia Psychologii dla Dzieci przedszkolnych

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Diagnoza odporności psychicznej dziecka Skalą DECA (2-6)

Odporność psychiczna dziecka jest podstawową, wrodzoną zdolnością ludzką, rozwijającą się u wszystkich dzieci, ale nie u wszystkich
w tym samym stopniu. Częściowo jest uwarunkowana
genetycznie, dlatego poprzez oddziaływania wychowawcze mamy wpływ na jej kształtowanie.
Skala DECA określa zarówno słabe jak i mocne strony odporności psychicznej dziecka. Podczas konsultacji rodzice zapoznają się z profilem swojego dziecka oraz dowiedzą się jak wzmacniać jego odporność i rozwijać unikalny potencjał.

Akademia Psychologii dla Dzieci szkolnych

Program warsztatów grupowych zwiększających świadomość siebie, naukę rozpoznawania
i samoregulacji emocji, radzenia sobie z porażką           i trudnymi sytuacjami społecznymi. Efektem programu jest zdrowe poczucie własnej wartości, znajomość swoich mocnych stron, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie. Dodatkowo warsztaty  wpływają pozytywnie na integrację grupy oraz przeciwdziałają przemocy rówieśniczej.

Program Dam Radę - Kids Skills

Twoje dziecko wykazuje trudne emocje i zachowania?

 

 • ma kłopoty ze snem?

 • przeżywa silny lęk?

 • ma problemy adaptacyjne w grupie?

 • przeżywa trudną sytuację domową (rozwód rodziców, strata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania)?

 • jest nieśmiałe?

 • brak mu koncentracji?

 • ma napady złości?

 • ma problemy z jedzeniem?

 • brak mu pewności siebie?

 • nie chce chodzić do szkoły/ przedszkola?

  To metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR). Jest to nurt należący do grupy podejść w psychoterapii określanych mianem terapii konstruktywistycznych. Autorem metody jest dr Ben Furman – fiński psychiatra i psychoterapeuta. W jej założeniu leży przekonanie, że skutecznym kierunkiem w pracy z dziećmi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast na doświadczanym problemie. Metoda opiera się na kilkunastu krokach, podczas których dziecko, razem z terapeutą oraz przy wsparciu najbliższego otoczenia społecznego, konstruuje nową rzeczywistość, w której problem nie występuje. Pojawia się za to umiejętność, której dziecko się uczy i nad którą pracuje, zwiększając tym samym poczucie własnej skuteczności, pewność siebie, a także rozwijając swoje mocne strony i odnajdując nieuświadomione zasoby.

Kontakt

Spodobała się moja oferta? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń, napisz.....

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Dziękuję za wysłanie!