NYC Skyline BW

Pracownia rozwoju osobistego
i zawodowego Nauczyciela

Kompetencje trenerskie
w pracy Nauczyciela.
Jak zmotywować uczniów do nauki.

Poprzez udział w programie nauczyciele zdobędą narzędzia do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania
i przetwarzania informacji. Dowiedzą się jak stopniowo nabywać i doskonalić kompetencje trenerskie. Zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji. Udział w programie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy, zwiększa efektywność pracy, ułatwia pracę. Program treningowy składa się z 6 spotkań 2-godzinnych.

Budowanie środowiska szkolnego skoncentrowanego
na rozwiązaniach.

Program warsztatowy budowania środowiska pracy skoncentrowanego na rozwiązaniach.  
Dedykowany dla dyrektorów
i pracowników wszystkich szczebli. Program ten uczy głównych umiejętności niezbędnych do stworzenia kooperacyjnego
i energetyzującego miejsca pracy. Oparty jest
na doświadczeniach Bena Furmana (psychiatra)
i Tapaniego Ahola (psycholog społeczny), którzy prowadzili takie programy dla organizacji w Finlandii.  Dzięki udziałowi w programie nauczycie się jak:
- budować pozytywną atmosferę w zespole

- motywować siebie i innych

- rozwiązywać problemy

- udzielać informacji zwrotnych

- odpowiadać na informacje zwrotne

- rozwiązywać trudności

Program treningowy składa się z  sześciu 3-godzinnych spotkań i zawiera ćwiczenia do wykonania w miejscu pracy pomiędzy sesjami. Zakończenie programu z podsumowaniem ma miejsce kilka tygodni po ostatniej sesji.

Szkoła Cyber bezpieczna

Program dla placówek szkolnych promujący właściwe korzystanie
z urządzeń ekranowych, przeciwdziałający cyber przemocy, cyber uzależnieniom oraz trudnościom szkolnym,  relacyjnym oraz zdrowotnym

Kontakt

Zainteresowana/y? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Dziękuję za wysłanie!