Keyboard and Mouse

Strefa wpływu Rodzica

Rodzic w roli Lidera

Program dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych 
i  komunikacyjnych
z własnymi dziećmi. Korzyścią z udziału jest odzyskanie wpływu, autorytetu rodzica oraz przeciwdziałanie wypaleniu rodzicielskiemu
i życiowemu.

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR)

Test przeznaczony jest do pomiaru kompetencji
rodzicielskich rozumianych jako postępowanie rodziców
określające stosowanie przez nich takich sposobów
postępowania z dzieckiem, które sprzyja jego rozwojowi - kształtowania u dziecka samodzielności i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. Rodzicom, którzy pragną doskonalić kompetencje rodzicielskie, wyniki TKR mogą pomóc w zidentyfikowaniu słabych
i mocnych stron oraz udzielić wskazówek do wypracowania najbardziej korzystnej postawy rodzicielskiej.

Wprowadzanie dziecka do Cyber Świata

Program profilaktyczny dla rodziców dzieci, którzy stoją przed wyzwaniem wprowadzania dziecka do świata internetu i korzystania z urządzeń ekranowych. Udział w programie zapobiega popełnieniu błędów, które prowadzą do nadmiernego lub niewłaściwego korzystania z tych urządzeń przez dziecko, do uzależnień oraz trudności szkolnych, społecznych i zdrowotnych.

Wyciąganie dziecka
z sieci

Program efektywnego
i zdrowego wyprowadzania dziecka z syndromu FOMO, nadmiernego lub niewłaściwego korzystania
z urządzeń ekranowych, objawów uzależnienia, pogorszenia osiągnięć edukacyjnych i motywacji
do nauki, zdrowia oraz relacji z innymi.

Kontakt

Podoba się Tobie oferta? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz....

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Dziękuję za wysłanie!